Slaven Bilić podržao UNICEF Muzej realnosti: Važno je da radimo na stvaranju jednakih prilika za svako dijete

Slaven_Bilic_1

S porukom ‘U svjetlu mogućnosti’ otvoren je UNICEF-ov Muzej realnosti koji je ove godine dio Festivala svjetla u Zagrebu. Posjetitelji će u „najvećoj senzornoj sobi u Hrvatskoj“ moći osjetiti, dodirnuti i doživjeti svjetla koja djeci s teškoćama pomažu da se razvijaju i lakše uključe u sve aspekte života, kao ravnopravni članovi društva. Interaktivna iskustva koja mijenjaju živote djece s teškoćama među prvima su istražili UNICEF-ovi ambasadori Bojana Gregorić Vejzović, Slaven Bilić i Mirna Medaković Stepinac.

“Važno je da kao društvo radimo na stvaranju jednakih prilika za svako dijete. Ljudi su ponekad skloniji na promjene nekih svojih razmišljanja ili možda čak predrasuda kada iskuse nešto s čime se do sada nisu imali prilike susresti. Vjerujem da Muzej realnosti, koji donosi upravo takvo iskustvo, može potaknuti ljude da djecu s teškoćama gledaju kao djecu mogućnosti koja uz odgovarajuću podršku mogu ostvariti svoje potencijale i snove“, izjavio je Slaven Bilić prilikom otvorenja.

“Često sam imala priliku razgovarati s djecom s teškoćama i njihovim roditeljima. Ono što mi uvijek kažu, je da oni ne trebaju sažaljenje, nego podršku i jednake prilike. Prilike da dijete ide u vrtić, da ima pristup potrebnim terapijama i uslugama, obrazovanju. Zato pozivam sve da posjete UNICEF-ov Muzej realnosti jer će im to iskustvo otvoriti neke nove vidike“, kazala je Bojana Gregorić Vejzović.

UNICEF_Ambasadori_i_Regina_Castillo

“Muzej realnosti ima posebno mjesto u mom srcu jer sam upravo na otvorenju četvrtog izdanja, 2018. godine dobila čast postati UNICEF-ovom ambasadoricom. Do tada sam već godinama sudjelovala u brojnim UNICEF-ovim aktivnostima, a kao UNICEF-ova donatorica, Čuvarica djetinjstva, redovito dobivam informacije o programima u koje se ulažu prikupljena sredstva. Sve to dalo mi je jedan drugačiji pogled na svijet koji me okružuje. Svjesna sam koliko je važno da kao društvo  i kao pojedinci svaki dan radimo na tome da svijet bude bolje mjesto za djecu, da djeca imaju jednake prilike. Vjerujem da Muzej realnosti, kao iskustvena platforma, u tome može pomoći“, izjavila je Mirna Medaković Stepinac.

Eksponati u Muzeju realnosti pripremljeni su u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom u Zagrebu te tvrtkom E-Glas. Muzej realnosti otvoren je tijekom 5 dana trajanja Festivala svjetla u Zagrebačkom plesnom centru na adresi Ilica 10, od 16.3. do 20.3.2022. od 18.00 do 23.00 sata. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

UNICEF Muzej realnosti

Muzej realnosti jedinstven je koncept u svijetu koji je pokrenuo UNICEF u Hrvatskoj, a od 2015. godine, u svoja četiri izdanja, privukao je više od 30 tisuća posjetitelja tijekom ukupno 23 dana održavanja. Muzej realnosti je iskustvena platforma koja otvara vrata drugačijim iskustvima stvarnosti te posjetiteljima daje priliku da na trenutak „postanu dio života“ djece koja odrastaju u teškim uvjetima, suočena s brojnim izazovima i na margini društva. Prve tri godine Muzej realnosti održavao se u Muzeju iluzija, gdje su uz pomoć iluzija i virtualne stvarnosti posjetiteljima prikazane različite stvarnosti djece, a u svojem četvrtom izdanju Muzej realnosti predstavio je interaktivne instalacije u tunelu Grič, u sklopu Adventa u Zagrebu.

Najveća senzorna soba u Hrvatskoj

U Muzeju realnosti „eksponati” su posebni svjetlosni uređaji koje koriste djeca s teškoćama u razvoju u senzornim sobama – za djecu s teškoćama to su svjetla koja mogu nemoguće učiniti mogućim.

Senzorna integracija način je na koji naš mozak prima, obrađuje i povezuje informacije koje prima osjetilima.

Senzorna soba je višeosjetilni je prostor koji se koristi se kako bismo djeci s teškoćama senzorne integracije osigurali senzornu stimulaciju izlaganjem različitim podražajima ili reducirali senzorne podražaje te im omogućili da se opuste.

Senzorne sobe koriste se u radu s djecom s hiperaktivnošću, poremećajem pažnje, kod djece s poremećajem iz autističnog spektra, djece sa senzoričkim i višestrukim teškoćama, intelektualnim teškoćama te kod teškoća regulacije.

Kako „eksponati” Muzeja realnosti mijenjaju živote djece?

Terapije senzorne integracije djeci s teškoćama pomažu razviti socijalne vještine, osjetilno-motoričke sposobnosti, utječu na poboljšanje u ponašanju, učenju, komunikaciji i interakciji s drugima, što je ključno za njihov razvoj i sudjelovanje u svakodnevnom životu.

UNICEF u Hrvatskoj, s partnerima i donatorima, ulaže u opremanje senzornih soba, edukaciju stručnjaka za rad s opremom za senzornu integraciju te opremanje inkluzivnih kabineta u kojima se budući stručnjaci educiraju kako u vrtiću i školi raditi s djecom s teškoćama.

Što ćete doživjeti u Muzeju realnosti?

Doživite stvarnost očima onih koji svijet „vide“ drugačije od vas.

Dodirnite svjetla koja nemoguće čine mogućim.

Osjetite kako nevidljivo može postati vidljivim.

Prepustite se zrakama svjetlosti koje probijaju prepreke.

Otkrijte mogućnosti kojima možemo promijeniti stvarnost djece s teškoćama u Hrvatskoj.

Koja vas interaktivna iskustva očekuju u Muzeju realnosti?

PROZOR BESKRAJNIH MOGUĆNOSTI

Podrška ne poznaje granice.

Interaktivni svjetleći panel stvara vizualno zapanjujuće efekte beskonačnosti odabirom niza oblika, boja, uzoraka i brzina. Uz zvučne efekte i glazbu, potiče interakciju, vizualno praćenje, koordinaciju oko – ruka i razumijevanje uzroka i posljedica.

AURA ŠARENIH BOJA MOGUĆNOSTI I SVJETLO KOJE OTVARA NOVE DIMENZIJE

Projektori koji potiču vizualno usmjeravanje i praćenje mete.

Ova svjetla imaju smirujući učinak na tijelo i um. Nježno pretapanje boja i sfera s laserskim svjetlima potiče vizualno usmjeravanje i smiruje.

OGLEDALO U KOJEM SE NE VIDE OGRANIČENJA

Djeca ne prihvaćaju nepotrebna ograničenja.

Ne bismo trebali ni mi.

Ogledalo beskonačnih svjetala stvara iluziju kretanja svemirom, potiče osjetila te smiruje i opušta.

DODIR KOJI OSLOBAĐA SVJETLOST

Svjetleći pješčanik savršen je poligon za kombinaciju terapije igrom i art terapije.

Plava ploha predstavlja vodu, pijesak zemlju, a svjetlost pojačava kontrast i vidljivost, privlači pažnju i stvara čaroliju koja potiče igru.

POGLED KOJI GOVORI TISUĆE RIJEČI

Djeca trebaju da ih čujemo i ako ne mogu govoriti. Komunikacija ima jednu od najvažnijih uloga u životu svakog ljudskog bića. Svako dijete ima svoje misli i osjećaje, a na društvu je da osigura priliku da se glas svakog djeteta čuje. Brojnu djecu s neurološkim poremećajima, teškoćama govora i motoričkog sustava te intelektualnim teškoćama okolina ponekad teško može razumjeti. Živjeti u svijetu koji ih ne razumije uzrok je mnogih frustracija za njih.

Isprobajte sofisticirani komunikator koji generira govor s pomoću praćenja pogleda, kreiran prema potrebama osoba s cerebralnom paralizom, amiotrofičnom lateralnom sklerozom, afazijomaphasia, Rettovim sindromom te ozljedama kralježnice i leđne moždine.

OTKRIJTE KAKO NEVIDLJIVO POSTAJE VIDLJIVIM

Dijete koje ima minimalan ostatak vida zbog oštećenja na oku ili na drugim dijelovima vidnog puta uči i vježba svoj vid s pomoću ultraljubičastog svjetla unutar crne kutije koje pojačava vizualnu metu koju želimo da dijete vidi.

Pod UV svjetlom koriste se materijali bijele boje i fluorescentnih boja te oni tako reflektiraju i pojačavaju svoja vizualna svojstva. Na ovaj se način može potaknuti dijete da koristi minimalan ostatak vida i da ga razvija. Što se ranije počne, zbog plasticiteta mozga očekuju se bolji rezultati.

ZARONITE U MORE POTENCIJALA

Svako dijete u sebi ima „skrivene” potencijale. Uz pravi poticaj, oni će izaći „na površinu”.

Čudesna igra svjetla i vode vodi na putovanje u svijet mašte i otkriva nove dubine mogućnosti. Igra sa svjetlećim tubama ispunjenima vodom i mjehurićima te mijenjanjem boja korištenjem upravljača daje osjećaj kontrole, potiče na učenje boja, zadržava pažnju na vizualnom podražaju te stvara nove uzročno – posljedične odnose.

NITI KOJE POVEZUJU SVJETLOM

Ove svjetlosne niti posebne su jer pomažu povezati različite informacije koje dijete prima osjetilima.

Snop optičkih vlakana koja mijenjaju boju djeluje umirujuće, potiče na učenje i interakciju te poziva na igru. Igrom optičkim vlaknima na zabavan način potiče se i razvija koordinacija oko – ruka, te se razvija i potiče vidna pažnja.

ZAVJESA KOJA OTKRIVA

Ova je svjetleća zavjesa posebna jer ne zakriva, već otkriva nove mogućnosti za djecu s teškoćama i potiče njihov senzorički razvoj.

Zavjesa od svjetlucavih optičkih vlakana djeluje umirujuće, potiče na učenje i interakciju te poziva na igru. Igrom optičkim vlaknima na zabavan način potiče se i razvija koordinacija oko – ruka te se razvija i potiče taktilna i vizualna percepcija.

DRUGAČIJI POGLED NA STVARNOST

Kroz simulator doživite kako stvarnost izleda očima djece s vizualnim oštećenjima.

LABIRINT ZVUKOVA: (D)OŽIVITE OSJETILA U SVIJETU BEZ SVJETLA

Uđite u stvarnost djeteta s oštećenjem vida ili sljepoćom.

Osobe zdravog vida većinu informacija prikupljaju upravo tim osjetilom. Osjetite kolika je razlika u doživljaju okoline ako nam je uskraćena mogućnost korištenja vida.
Pozivamo vas u Labirint zvukova, koji nudi doživljaj dezorijentacije djece bez percepcije svjetlosti u kaotičnom svijetu zvukova koji nisu najavljeni vizualnom informacijom. Dok boravite u auditivnom kaosu, pozivamo vas da istražite svoje senzacije i osjećaje.

NOGOMET
Tagged with: