Završio postupak licenciranja, Split seli među trećeligaše?

Park Mladeži

Hrvatski nogometni savez je odlukama svojih tijela za licenciranje završio središnji postupak licenciranja klubova donošenjem konačnih odluka o UEFA licencama, licencama za 1. HNL i licencama za 2. HNL za natjecateljsku godinu 2017./18.

11

12

13
Uvjet za UEFA Licencu, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL je da klub – tražitelj licence ispunjava kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručnog osoblja, Pravni i Financijski.

SREDIŠNJI POSTUPAK LICENCIRANJA

NOGOMET